فولادمبارکه


مرتب سازی بر اساس :
کد
نام محصول
برندکارخانه
ابعاد(mm)
حالت
وزن(kg)
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
7
2میل کوتاه
فولادمبارکه
1000*2000
برش
32
40000
1401/11/26
9
2میل بلند
فولادمبارکه
1250*2500
برش
49
39000
1401/11/26
11
2.5میل
فولادمبارکه
1000*2000
برش
40
تماس بگیرید
1401/6/8
13
2.5میل
فولادمبارکه
1250*2500
برش
61
تماس بگیرید
1401/6/8
15
3میل
فولادمبارکه
1000*2000
برش
48
تماس بگیرید
1401/5/31
17
3میل
فولادمبارکه
1250*2500
برش
74
تماس بگیرید
1401/5/31
19
3میل
فولادمبارکه
1500*6000
برش
213
تماس بگیرید
1401/5/31
21
4میل
فولادمبارکه
1000*2000
برش
64
تماس بگیرید
1401/5/31
23
4میل
فولادمبارکه
1250*2500
برش
98
تماس بگیرید
1401/5/31
25
4میل
فولادمبارکه
1500*6000
برش
283
تماس بگیرید
1401/5/31
27
5میل
فولادمبارکه
1000*2000
برش
80
تماس بگیرید
1401/5/31
29
5میل
فولادمبارکه
1250*2500
برش
123
تماس بگیرید
1401/5/31
31
5میل
فولادمبارکه
1500*6000
برش
355
تماس بگیرید
1401/6/1
37
6میل
فولادمبارکه
1500*6000
برش
427
تماس بگیرید
1401/6/1
38
6میل
فولادمبارکه
1250
رول
-
تماس بگیرید
1401/6/23
39
6میل
فولادمبارکه
1000*2000
برش
95کیلو
تماس بگیرید
1401/6/23
40
8میل
فولاد مبارکه
1500*6000
برش
570
تماس بگیرید
1401/6/23
43
10میل
فولادمبارکه
1500*6000
برش
710
تماس بگیرید
1401/6/23
48
12میل
فولاد مبارکه
1500*6000
برش
853
تماس بگیرید
1401/6/23
52
15میل
فولادمبارکه
1500*6000
برش
1075
تماس بگیرید
1401/6/23
مشاوره