قیمت وال پست / ناودانی منقطع

وال پست چیست؟

وال پست در لغت به معنای ساده نگه دارنده دیوار میباشد ویک المان غیر سازه

ای است که تیغه ها رو به اسکلت متصل میکنند 

  وهدف از به کار گیری آن یکپارچه سازی عملکرد دیوارها و مهارکردن دیوار

  در برابر بارهای جانبی ومقاوم سازی در برابر زلزله و بادهای شدید میباشد

هدف اصلی از اجرای وال پست انتقال نیروی وارد آمده در دیوارها به سازه ای 

اصلی میباشد 

وال پست ها انواع مختلف دارنند و به صورت عمودی و افقی استفاده میشونند

یکی از مقرون به صرفه ترین نوع وال پست منقطع میباشد

وال پست منقطع به شکل ناودانی میباشد و نصب آسان و سریع تری دارد

و همچنین در مقایسه با روش نبشی کشی یکپارچه تر هستند 

و در اجرا هزینه و مدت زمان کمتری دارنند

وال پست منقطع به شکل ناودانی است که از 2بال ویه کف تشکیل شده اند

 و از ورق 2 میل فولادمبارکه ساخته میشود ودر اندازه ها و طول های 

 مختلفی هستند  

 

 

 

 

مشاوره