قیمت ورق

مرتب سازی بر اساس::
کد
نام محصول
برندکارخانه
ابعاد(mm)
حالت
وزن(kg)
قیمت
تاریخ بروزرسانی قیمت
7
2میل کوتاه
فولادمبارکه
1000*2000
برش
32
40000
1401/11/26
9
2میل بلند
فولادمبارکه
1250*2500
برش
49
39000
1401/11/26
11
2.5میل
فولادمبارکه
1000*2000
برش
40
تماس بگیرید
1401/6/8
13
2.5میل
فولادمبارکه
1250*2500
برش
61
تماس بگیرید
1401/6/8
15
3میل
فولادمبارکه
1000*2000
برش
48
تماس بگیرید
1401/5/31
17
3میل
فولادمبارکه
1250*2500
برش
74
تماس بگیرید
1401/5/31
19
3میل
فولادمبارکه
1500*6000
برش
213
تماس بگیرید
1401/5/31
21
4میل
فولادمبارکه
1000*2000
برش
64
تماس بگیرید
1401/5/31
23
4میل
فولادمبارکه
1250*2500
برش
98
تماس بگیرید
1401/5/31
25
4میل
فولادمبارکه
1500*6000
برش
283
تماس بگیرید
1401/5/31
27
5میل
فولادمبارکه
1000*2000
برش
80
تماس بگیرید
1401/5/31
29
5میل
فولادمبارکه
1250*2500
برش
123
تماس بگیرید
1401/5/31
31
5میل
فولادمبارکه
1500*6000
برش
355
تماس بگیرید
1401/6/1
33
6میل
گیلان
1000
رول
-
تماس بگیرید
1401/6/1
37
6میل
فولادمبارکه
1500*6000
برش
427
تماس بگیرید
1401/6/1
38
6میل
فولادمبارکه
1250
رول
-
تماس بگیرید
1401/6/23
39
6میل
فولادمبارکه
1000*2000
برش
95کیلو
تماس بگیرید
1401/6/23
40
8میل
فولاد مبارکه
1500*6000
برش
570
تماس بگیرید
1401/6/23
41
8میل
گیلان
100
رول
--
تماس بگیرید
1401/6/23
42
8میل
قطعات
1200*6000
برش
452
تماس بگیرید
1401/6/23
43
10میل
فولادمبارکه
1500*6000
برش
710
تماس بگیرید
1401/6/23
44
10میل
کاویان
1500*6000
برش
710
تماس بگیرید
1401/6/23
45
10میل
گیلان
100
رول
-
تماس بگیرید
1401/6/23
46
10میل
قطعات
1200*6000
برش
570
تماس بگیرید
1401/6/23
47
10میل
اکسین
2000*6000
برش
942
تماس بگیرید
1401/6/23
48
12میل
فولاد مبارکه
1500*6000
برش
853
تماس بگیرید
1401/6/23
49
12میل
گیلان
1000
رول
-
تماس بگیرید
1401/6/23
50
12میل
قطعات
1200*6000
برش
690
تماس بگیرید
1401/6/23
51
12میل
اکسین
2000*6000
برش
1130
تماس بگیرید
1401/6/23
52
15میل
فولادمبارکه
1500*6000
برش
1075
تماس بگیرید
1401/6/23
53
15میل
گیلان
1000
رول
-
تماس بگیرید
1401/6/23
54
15میل
قطعات
1200*6000
برش
865
تماس بگیرید
1401/6/23
55
15میل
اکسین
2000*6000
برش
1413
تماس بگیرید
1401/6/23
56
20میل
کاویان
1500*6000
برش
1425
تماس بگیرید
1401/6/24
57
20میل
اصفهان
1000*6000
برش
942
تماس بگیرید
1401/6/24
58
20میل
خرم آباد
1250*6000
برش
1180
تماس بگیرید
1401/6/24
59
20میل
اکسین
2000*6000
برش
1890
تماس بگیرید
1401/6/24
60
25میل
کاویان
1500*6000
برش
1770
تماس بگیرید
1401/6/24
61
25میل
اصفهان
1000*6000
برش
1180
تماس بگیرید
1401/6/24
62
25میل
خرم آباد
1250*6000
برش
1472
تماس بگیرید
1401/6/24
63
25میل
اکسین
2000*6000
برش
2355
تماس بگیرید
1401/6/24
64
30میل
کاویان
1500*6000
برش
2120
تماس بگیرید
1401/6/24
65
30میل
اصفهان
1000*6000
برش
1413
تماس بگیرید
1401/6/24
66
30میل
خرم آباد
1250*6000
برش
1770
تماس بگیرید
1401/6/24
67
30میل
اکسین
2000*6000
برش
2826
تماس بگیرید
1401/6/24
68
35میل
کاویان
1500*6000
برش
2473
تماس بگیرید
1401/6/26
69
35میل
اکسین
2000*6000
برش
3300
تماس بگیرید
1401/6/26
70
40میل
کاویان
1500*6000
برش
2830
تماس بگیرید
1401/6/26

در میان آهن آلات ورق به عنوان پرکاربردترین محصول درصنایع مختلف به حساب می آید.

مشاوره